Expona

Nabízí vlastnosti komerční zátěže za cenu vinylových podlah pro bytovou třídu.

zátěž 32/41

 

ABC parket, Vršovců 1, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, tel: 596 618 333, e-mail: info@abcparket.cz